Psykoterapi

EMOTIONS-FOKUSERET PSYKOTERAPI

I den emotions-fokuserede psykoterapi arbejder jeg med  følelses-mæssige processer.


Du får en ny bevidsthed om dig selv og din måde at være på i verden.
Du udtrykker, og taler om, hvordan du har det.
Du lærer at regulere dine følelser.
Du reflekterer over dine følelser.

Du forandre en følelse med en anden og endelig ser vi på, hvordan du kan korrigere det følelsesmæssige belastninger, du ubevidst har taget med dig.


Gennem nye erfaringer og større forståelse for dine følelser og nye erkendelser om dig selv, kan du forandre de gamle mønstre og arbejde hen mod den forandring du ønsker for at få et bedre liv. 


EFT ser på dine følelser som et kompas i dit liv, der viser dig vejen til at træffe sunde og gode beslutninger, der er i overensstemmelse med dine dybeste behov, og din meningsfulde væren i verden.

Opvæskt og møde med andre mennesker har påvirket de sunde følelser, og du har lært at skjule eller undgå de følelser, der ikke passende ind i fx din familie, i skolen eller i din vennekreds. Følelserne er blevet bøjet og vredet ud af facon i forhold til dine nuværende behov og den måde du som voksen skal klare dig i livet.


Emotions-fokuseret terapi har blandt andet rødder tilbage i den  amerikanske psykolog Carl Rogers klientcentrerede terapi, hvor han lagde vægt på en ubetinget positiv anerkendelse af og empati for klienten.


Den emotions-fokuserede psykoterapi er en evidensbaseret metode, der kommer fra den humanistiske  og eksistentielle terapiform. Forskning viser, at EFT er yderst effektiv til at forandre svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i vores liv med få tilbagefald, også på den lange bane.


I den nyere emotionsteori inddrages de kropslige sanser, der fortæller os noget om, hvordan krop, følelser og tanker er koblet sammen.


I den kognitiv forskning henter vi viden om, hvordan tanker og tankebaner kan forandres.Du finder links om den Emotions-Fokuserede Terapi nederst på siden.

Jeg er et svært sted, hvor jeg ikke pr. egen kraft kan udvikle mig. Mit møde med Berit og hendes naturlige, respektfulde anerkendelse af min person har gjort, at jeg føler mig sikker og tryg. Berits stemme fører mig sikkert og omsorgsfuldt gennem samtalerne, og hun guider mig på en helt fantastisk måde til at komme fra hovedet og ned i kroppen/dybten. Jeg føler mig set og lige dér, kan alt det gode ske."


En meget glad klient - Ditte.