Følelser indeni dig

Følelser indeni dig

Introduktion til eksempler på svære følelser indeni dig

Nedenfor giver jeg en række eksempler på situationer du kan stå i.

Ikonerne viser forskellige følelser, som du kan være mere eller mindre bevidst om foregår inde i dig selv.

Det er helt normale følelsesmæssige tilstande, der både kan være svære og lette at håndtere alt efter hvem vi er.

Nogle gange kan det være svært at komme videre, når du først ender i en negativ følelsesmæssig spiral.


Her er det gavnligt at få hjælp til at undersøge, udforske og sætte ord på, hvad der sker, når du bliver fanget ind i noget, du gerne vil ud af igen.
 

Kan du genkende dig selv i nogle af eksemplerne, er det godt at række ud efter hjælp.

Psykoterapi er for alle mennesker uanset om det er små eller store udfordringer, du kæmper med.

Min opgave er at lytte og faciliterer dig i at hjælpe dig selv til større indre klarhed og lethed så dine følelser udgør et sundt kompas, der sætter en retning for dit liv med sunde handlinger, kropslig visdom og klare tanker.

Alle situationer er skrevet med baggrund i egne erfaringer og følelser, min uddannelse og dermed forestillinger om, hvordan indre kampe og udfordringer kan stå i vejen for at føle sig sund og i harmoni med sig selv og mærke glæden ved livet.

Nysgerrig, undersøgende, udviklende

Eks.1. Du er nysgerrig:
Du har det rimelig godt og føler dig i ret god balance med dig selv. På det seneste har du lagt mærke til, at der opstår situationer, hvor du kobler helt ud. Du er blevet mere bevidst om det, og du har lyst til at undersøge det nærmere. Du er nysgerrig på, hvad der egentlig sker for dig i disse situationer.  Du vil gerne have hjælp til at reflektere dybere over, hvad der sker indeni dig. Lige nu er det lidt uklart og sløret for dig, hvad der foregår.

Eks.2. Du er undersøgende:
Du har en undersøgende tilgang til at lære nye ting, også om dig selv. Du har gået og tænkt på nogle svære perioder i dit liv, som du ikke har set ret meget på. Du tænker at en af årsagerne til at du føler dig lidt sky og sårbar, når du skal deltage i samarbejde med andre er, at du blev mobbet i skolen. Og ja, det er længe siden det skete, og du kan ikke helt se sammenhængen. Nu er du blevet nysgerrig på det, og vil gerne tale med en terapeut og undersøge om det hænger sammen, og hvordan du kan ændre på nogle ting indeni, så du kan mærke dig selv bedre i sådanne sammenhænge.

Eks.3. Du vil gerne udvikle dig:
Du synes at personlig udvikling er virkelig spændende. Du ved mange ting om dig selv, og samtidig har du en viden om, at der stadig ligger en masse viden om dig selv, som du endnu ikke er bevidst om. Du har lyst til at blive klogere på dig selv. Du vil gerne vide mere om, hvordan kropslige følte fornemmelser og sansninger kan hænge sammen med dine tanker og de ord, der bliver til. Du har en nysgerrig og undersøgende tilgang til at udvikle dig personligt.

Grublende, spekulativ, eksistentiel

Eks.1. Du grubler:
Du ved ikke, hvor det kommer fra. Det er som om, det altid har været en del af dig. Du tænker over alle mulige og umulige ting i livet, også det du ikke kan styre eller kontrollere. Du grubler  og dine tanker og bekymringer får næring alle mulige steder fra. Du kan ikke koble fra. Du kan ikke slukke for det. Du vil gerne have hjælp til at se nærmere på, hvor det kommer fra, og hvordan du kan skrue ned og bruge mindre energi på at overtænke alle mulige situationer.

Eks.2. Du spekulerer:
Du spekulerer over, hvordan det skal gå, når du starter på det nye job, på det nye studie osv. Du spekulerer over, hvordan det skal gå og om du kan klare det. Du spekulerer på, hvordan du skal leve op til alle de krav, du føler kvæler dig. Og du er begyndt at undre dig over, hvor alle de krav kommer fra? Kommer de inde fra dig? Fra samfundet? Fra de sociale medier? Du føler dig mast. Du spekulerer over, om kan at få hjælp til at se nærmere på, hvordan du kan håndtere din spekulative side bedre.

Eks.3. Du har eksistentielle tanker:
Der er livet, der er døden, der er friheden og alt det nødvendige, som du skal tage dig af. Der er meningen med livet og det meningsløse. Hvorfor er jeg her egentlig? Hvad betyder mit liv i den store sammenhæng? Er jeg betydningsfuld eller betydningsløs? Du har så længe du kan huske tænkt disse dybe eksistentielle tanker. Du er ofte blevet mødt med, at du var for seriøs og om du dog ikke kan grine lidt ad livet og leve livet. Nu vil du gerne undersøge disse tanker i et fordomsfrit rum, hvor du kan fordybe dig, udtrykke dig og få luft for alt det, som trænger til at blive vendt. Du mærker dig selv og dit behov.

Forvirret, rådvild, uafklaret

Eks.1. Du føler dig forvirret:
Du skal i gang med et projekt, en opgave, en stor udfordring. Du ved allerede, at det bliver svært for dig. I stedet for at begynde på opgaven, bliver du opmærksom på, at du føler dig forvirret. Forvirringen gør noget ved dig, og du kan ikke mærke og beslutte dig for, hvilken fremgangsmåde, der er den rigtige. Du mærker pludselig, at du har ondt i maven eller bliver drænet for energi. Alle disse ting får dig til at udsætte opgaven, for det er for forvirrende at gå i gang. Endnu en gang, må du udsætte det. Nu vil du gerne undersøge, hvad der forårsager denne forvirring.

 

Eks.2. Du føler dig rådvild:
Du står overfor at skulle vælge mellem flere muligheder i dit liv. Døre har åbnet sig, og det er for vildt. Nu skal du forholde dig til disse muligheder i løbet af nogle få uger, og du føler dig helt rådvild. Mange forskellige følelser vælter op i dig i en uhensigtsmæssig pærevælling. Du aner ikke, hvad du skal stille op med din rådvildhed, og du har ikke lyst til at vise andre, at du ikke har styr på det. Du overvejer nu, at det vil være rart at tale med en udenforstående om det – og undersøge hvordan det kan være at rådvildheden handlingslammer dig.

 

Eks.3. Du føler dig uafklaret:
Du ved, at du er nødt til at tage stilling til, hvordan du skal præsentere et tema/emne til et stort møde. Du bliver igen og igen opmærksom på, hvor meget det dræner dig at være usikker og møde din egen mur af uafklarede følelser, som blander sig. For hvad vil andre tænke om dig, om det du præsenterer og fremstiller, og hvad vil de sige om dig bagefter. Du vil gerne have hjælp til at blive mere afklaret og tryg indeni dig selv.

Aggressiv, vred, frustreret

Eks.1. Du føler dig aggressiv:
 Du mærker det hver gang, du taber i badminton. Du hader at tabe, og du føler aggressiviteten i din krop hver gang du står i det. De andre smiler og griner lidt ad dig. Det gør faktisk bare det hele meget værre.  Du har kæmpet med det i mange år, og du føler, at det er skørt. Du er faktisk flov over det, men ved ikke hvordan du skal ændre på dette mønster og ændre dig selv. Du forstår heller ikke hvorfor det dukker op i disse situationer. Du bliver vred på dig selv. Du kan få hjælp til at undersøge og udforske, hvad der kommer på spil og i terapien, kan du få en større bevidsthed om din indre verden.


Eks.2. Du føler dig vred:
Du bliver vred over både små og store ting. Du farer op og føler dig hurtigt angrebet. Vreden fylder både når du prøver at udtrykke, hvad du har brug for, hvis du kan mærke det. Du føler dig ofte såret over noget nogen siger, og du ved, at det er vreden, der kommer. Du ved, at din vrede skubber andre mennesker væk. Du ved ikke hvor al vreden stammer fra? Du ved med dig selv, at det er på tide, at du får hjælp til at forstå denne side af dig selv og komme mere i kontakt med vreden for at forstå den.


Eks.3. Du føler dig frustreret:
Du føler dig frustreret på indersiden. Uanset hvor mange gange du prøver at forklare, hvad du mener, oplever du ikke at blive lyttet til. Der er ingen, der forstår dig. Frustrationen er så stor, at du er nødt til at lukke ned for dig selv for ellers risikerer du at sige noget skrækkeligt og miste venner. Tænk hvis de så, hvem du virkelig er. Det er farligt at vise andre, hvad du virkelig føler indeni dig selv. Du vil gerne forstå dig selv bedre.

Fastlåst, hjælpeløs, magtesløs

Eks.1. Du føler dig fastlåst:
Du har flere gange stået overfor at skulle fortælle din chef om nogle svære relationer. Hver gang du tænker på det kommer følelsen af at være låst fast i din krop og dine tanker. Du kan ikke komme videre. Du kan ikke sætte ord på. Det er for stort og for svært inde i dit følelsesliv, derfor kommer du ingen vegne.


Eks.2. Du føler dig hjælpeløs:
Du vil virkelig gerne lave om på nogle ting i dit liv. Du vil gerne være mere fysisk aktiv, begynde at få orden på din økonomi eller forstå, hvorfor du støder ind i så mange konflikter. Der er bare det ved det, at hver gang du prøver at gribe fat i det, bliver du overvældet af en følelse af hjælpeløshed. Du aner ikke, hvordan du skal komme væk fra den følelse eller se nærmere på den. Du taber modet og kommer ikke i gang med det, du så gerne vil ændre på.


Eks.3. Du føler dig magtesløs:
Du tænker ofte på, hvordan det kan være, at du kommer til at tage skylden for alt, hvad der sker omkring dig. Du sluger alt, og er opmærksom på alt, hvad der sker omkring dig. Det er som om alle dine antenner altid er åbne, og du ved ikke, hvordan du skal slukke for input og give dig selv ro. Du bliver oversvømmet af en følelse af magtesløshed. Magtesløsheden sætter en stopper for at ændre på noget. Det er så ubehagelig en følelse, at du hurtigt lukker ned og ved, at du ikke kan ændre dig. Det har jo altid været sådan, så hvordan skal du komme videre?

Deprimeret, trist, ked af det

Eks.1. Du føler dig deprimeret:
Du ser på dine to-do-lister, på rodet omkring dig. Du ved godt, at det er længe siden, at du sidst kontaktede dine venner, og at du isolerer dig. Du har ingen energi. Dine tanker føles tunge og uoverskuelige. Du kan ikke sove. Du er rastløs. Der er hverken glæde eller latter. Det hele føles gråt. Det kunne være godt at tale med én om, hvad der foregår, og hvad der er årsag til, at du har det sådan lige nu.


Eks.2. Du føler dig trist:
Uanset hvad du prøver på at foretage dig, er der ingen glæde at mærke, der er intet der kan få dig til at smile. Du er trist, og det kan være svært at spille den glade overfor andre, når du mærker noget helt andet indeni. Det er rigtig svært at ryste følelsen af dig, det er som om den klistrer sig til dig.


Eks.3. Du føler dig ked af det:
Du har haft gang i nogle projekter, noget er lykkedes, men du er ikke tilfreds med dig selv, for det blev ikke, som du gerne ville have det skulle være. Du føler dig ked af det. Du har en følelse af ikke at slå til, og du føler dig ikke god nok. Flere følelser blander sig sammen, og du er på vej ned i dit hul igen. Hvordan kan du lære at håndtere det, så det bliver lidt lettere at være dig?

Efterskrift

Eksemplerne  viser  situationer, vi kan komme ud for i livet. Det kan være svært at forstå, hvad der foregår og hvordan vores tanker, følelser og endda kroppen kan komme i vejen for at afklare, hvad der sker.

Det er meget sandsynligt, at du ikke er vant til at dele dine tanker og følelser med andre mennesker.


Det er meget naturligt, og det er der ikke noget forkert i.


Ulempen ved det er, at at du går glip af muligheden for at undersøge, hvordan virkeligheden hænger sammen uden for dig selv.


Vi mennesker opdigter vores egne historier om, hvad andre tænker om os og hvad der sker  i samspil med andre mennesker.


I virkeligheden ved vi først noget om andre mennesker, når vi spørger ind til, hvordan de tænker og føler om det skete.


Det er først når vi er modige og tør spørge, at vi kan opdage noget nyt om de andre og os selv. Det er der det bliver spændende og givende


Det er SamRefleksion!